2020-2021ուսումնական տարվա առաջին շրաջանի անհատական ուսումնական պլան

Դասացուցակ
Ժամատախտակ 
Միջին դպրոցի կայք
Ընտրությամբ գործունեություն -Անիմացիա
Մարզական ակումբ -ֆուտբոլ
Լրացուցիչ կրթություն դպրոցում -Ոչ
Լրացուցիչ կրթություն դպրոցից դուրս -Դաշնամուր
Շուրջտարյա նախագծեր – ֆլեշմոբեր, թարգմանչական նախագծեր-այո
Տնային աշխատանք-Բոլորը

Սպասարկման ոլորտ

1.Ո՞րոնք են տնտեսության սպասարկման ոլորտի հիմնական ճյուղերը:

տեղեկատվությունը, առողջապահությունը, կրթությունը և այլն։

2.Ի՞նչ կապ կա սպասարկման ոլորտի և նյութական արտադրության ոլորտների միջև:

Սպասարկման ոլորտի ճյուղերը նյութական արտադրանք չեն տալիս, սակայն նպաստում են նյութական արտադրության արագ զարգացմանը:

3.Ինչու՞ է տնտեսության մեջ անընդհատ մեծանում սպասարկման ոլորտի դերը:

Որովհետև դրա հետ մեկ-տեղ նաև մեծանում է տվյալ ոլորտի պահանջարկը:

Ձկնորսություն, անտառային տնտեսություն և որսորդություն

1. Ի՞նչ տարբերություն կա նյութական արտադրության ոլորտների և ձնկորսության, անտառային տնտեսության, որսորդության միջև:

Որսորդությունը, ձկնորսությունը և անտառային տնտեսությունը մարդկությանը մատակարարում է բնությունից վերցված նյութական բարիքներ, բայց այդ ճյուղերը իրականում նյութական արտադրության ճյուղեր չեն: Դրանք ավելի շատ գյուղատնտեսության ճյուղերն են: Հիմա ավելի հայտնի են ժամանակակից տեխնոլոգիական ճյուղերը, որսորդության, ձկնորսության և անտառային տնտեսության դերը որոշ չափով փոքրացել է:

2. Ի՞նչ նյութական բարիքներ է մարդուն տալիս անտառը և այդ բարիքները տնտեսության ո՞ր ճյուղերում են օգտագործվում:

Անտառը մարդկանց շատ բարիքներ է տալիս։ Դրանցից մարդկանց համար կարևորներ են փայտանյութը, պտուղները, հատապտուղները, սերմերը, սնկերը, վայրի մեղրը, դեղաբույսերը և տեխնիկական բույսերը, գազանների և թռչունների որսը: 

3. Ի՞նչ հետևենաքներ են թողնում ձնկորսությունը, անտառային տնտեսությունը և որսորդությունը բնության վրա:

Մեծ քանակությամբ ձկնորսությունը կարող է ոչնչացնել ջրային աշխարհը։ Որսորդությունն էլ է կարող բերել նույն վտանգը։ Անտառներից վառելանյութ ստանալը հասցնում է անտառների ոչնչացմանը և դրա հետևանքով կարող են ոչնչանալ կենդանական աշխարհի մեծ մասը:

Ֆիզիկա

Որ ֆիզիկական մեծությունն է կոչվում ճնշում: Գրեք բանաձևը:

Այն ֆիզիկական մեծությունը, որը հավասար է մակերևույթին ուղղահայաց ազդող ուժի հարաբերությանը այդ մակերևույթի մակերեսին, կոչվում է ճնշում:

Եթե ճնշումը նշանակենք p, մակերևույթի մակերեսը` S, իսկ ճնշման ուժը` F, ապա սահմանման համաձայն.

P=F։S

Ինչ ֆիզիկական իմաստ ունի ճնշումը:

Բազմաթիվ դիտումները և փորձերը ցույց են տալիս, որ մարմնի վրա ուժի ազդեցության արդյունքը կախված է ոչ միայն նրա մակերևույթին ազդող ուժի մեծությունից, այլև այն մակերևույթի  մակերեսից, որի վրա ազդում է ուժը, իսկ ավելի ճիշտ` ճնշման ուժի և այդ մակերեսի հարաբերությունից:

Որոնք են ճնշման միավորները:

Պասկալ նշանակումը՝ Պա, Pa, ՄՀ համակարգի ճնշման չափման միավոր։

Ինչով է պայմանավորված գազի  «ինքնակամ» ընդարձակումը:

Արտաքին ազդեցությունների բացակայության պատճառով գազն ինքն իրեն շարունակ ընդարձակվում է։

Ինչու են գազերը ճնշում գործադրում անոթի պատերին:

Առանձին մոլեկուլի բախման ուժը թեև թույլ է, բայց բոլոր մոլեկուլների ազդեցությունն անոթի պատերին զգալի ճնշում է առաջացնում։Գազի ճնշումն անոթի պատերի (և գազի մեջ գտնվող մարմնի) վրա պայմանավորված է գազի մոլեկուլների հարվածներով: Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ գազը նույն մեծության ճնշում է գործադրում բոլոր ուղղություններով։

Ինչ է նշանակում հեղուկները  «հոսուն» են:

Ինչպես գիտենք հեղուկները հոսուն են, հեղուկի առանձին մասերը նկատմամբ, սահել, և դրա համար որևէ ճիգ չի պահանջվում։ Շնորհիվ հոսունության՝ հեղուկի ձևը փոխելիս չեն ծագում առաձգականության ուժեր։

Ինչու է հավասարակշռության վիճակում հեղուկի ազտ մակերևույթը հորիզոնական:

Հեղուկների հոսունությամբ է բացատրվում  հավասարակշռության վիճակում հեղուկի ազատ մակերևույթի միշտ հորիզոնական լինելը։

Բերել հեղուկի ճնշման ուժերի դրսևորման մի քանի օրինակներ:

?

Ինչ բնույթ ունեն հեղուկի ճնշման ուժերը:

Հեղուկներն ու գազերը բոլոր ուղղություններով փոխանցում են ոչ միայն իրենց վրա գործադրվող արտաքին ճնշումը, այլև այն ճնշումը, որ գոյություն ունի իրենց ներսում սեփական մասերի կշռի շնորհիվ։ Հեղուկի վերին շերտերը ճնշում են գործադրում միջին շերտերի վրա, միջին շերտերը՝ ստորին շերտերի վրա, վերջիններս էլ՝ հատակի վրա։Հանգստի վիճակում գտնվող հեղուկի կողմից գործադրվող ճնշումը կոչվում է հիդրոստատիկ ճնշում։

Русский язик Рыжая

До видеоурока. Прочитайте рассказ.

Она была рыжая, совершенно рыжая. Рыжие глаза, рыжие брови, рыжие ресницы, рыжие губы, ярко-рыжие веснушки. Казалось, что все ее лицо просто взяли и выкрасили в рыжий цвет. И в солнечный день, когда она шла по улице, от каждой веснушки в разные стороны бежали рыжие лучики, а над головой стояло рыжее сияние от ярких рыжих волос. Люди испуганно смотрели – настолько это было необычно.

Однажды на улице какой-то парень подошёл к ней и сказал:
– Ну нельзя же быть такой рыжей!..
Она расстроилась. А еѐ мама отметила, что с этого времени у неё начал развиваться комплекс неполноценности. Она чувствовала себя ужасно несчастной.

В другой раз, поднимаясь в школе по лестнице, она натолкнулась на одного десятиклассника, очень острого на язык, который ей галантно поклонился и, пропустив ее вперед, сказал:
– Почёт и уважение краснолицей сестре моей.
А она даже не могла ничего возразить, потому что всё это было правдой.
Как-то раз, сидя со своей лучшей подружкой Машей на скамейке в саду, она размечталась:
– Вот кончу школу и в тот же день пойду и перекрашусь в черный цвет.
– Прямо на выпускной вечер? – спросила любопытная подруга.
– Да, – обрадовалась она, – прямо на выпускной вечер! Представляешь, что будет?
– Не-а, – ответила Маша, – волосы чёрные, а сама вся в веснушках.

– Ну и что! — возразила она. — Я и веснушки выведу. Ты знаешь, есть такое средство, я слышала о нём. Не веришь?
– Верю, верю, выведешь, – ответила Маша. – Ты, главное, не огорчайся. Ну, веснушки. Ну, рыжая. А у одной моей знакомой девочки, знаешь, какой огромный нос?
И она не огорчается.
– Нос-то ладно, – вздохнула она, – вот рыжей как?
– Да, рыжей плохо, – сказала Маша.
Но вот однажды мамина подруга привела к ним в гости своего сына. Он был на год старше её, и, к её удивлению, оказался довольно-таки красивым. Она пыталась развлекать его, чем могла, ходила вокруг него, рассказывала о том, как было здорово летом на юге, но он всё время сидел и молчал.

Наконец, истратив весь запас своего красноречия, она села на стул и замолчала.
И вдруг он встал, пристально посмотрел ей в глаза и громко произнес:
– Какая ты красивая! Просто ужас! Такая вся золотая-золотая, золотистая! Я таких красивых в жизни не видел.
Она на несколько мгновений замерла на месте. Всё вокруг показалось необыкновенно прекрасным и новым. И журнальный столик, и картинки на столе, и цветы в вазе. И тут внезапно она ожила, её глаза вздрогнули. Она быстро встала со стула, подошла к нему и от радости расцеловала.

1.Продолжите предложения.

1. Она была совершенно рыжая.
2. У неѐ были яркие веснушки.
3. Она мечтала о чёрных волосах .
4. Она развлекала его чем могла.
5. Она рассказывала о своих путешествиях на юге.
6. Всѐ показалось ей очень необыкновенной.
7. Она подошла к нему и от радости расцеловала.

2.Выберите и вставьте в предложения пропущенные глаголы.

1. Он произнёс эти неприятные слова, а потом извинился.
2. Я потеряла ключи, поэтому очень волновалась.
3. В цирке нас смешили клоуны.
4. На собрании декан факультета вознёс речь.
5. Если вы не согласны со мной, можете уйти.
6. Я налила в вазу воды, и цветы расцвели.
7. Я встретила в подъезде своего соседа и от неожиданности обнял.
8. Артист удивляет зрителям.

Задание

1.Найдите в тексте предложения с прямой речью и замените их на предложения с косвенной речью.

– Ну нельзя же быть такой рыжей!..
Однажды на улице какой-то парень подошёл к ней и сказал, что нельзя быть такой рыжей
– Почёт и уважение краснолицей сестре моей.
В другой раз, поднимаясь в школе по лестнице, она натолкнулась на одного десятиклассника, очень острого на язык, который ей галантно поклонился и, пропустив ее вперед и дал почоыт и уважение ей краснолицей сестре.
– Вот кончу школу и в тот же день пойду и перекрашусь в черный цвет.
Как-то раз, сидя со своей лучшей подружкой Машей на скамейке в саду, она размечталась, что когда закончит школу, в тот же день поидет и перекрасится в черный цвет.
— Прямо на выпускной вечер? – спросила любопытная подруга.
Любопытная подруга спросила, будет ли это прямо на выпускной вечер?
– Да, – обрадовалась она, – прямо на выпускной вечер! Представляешь, что будет?
Она радостно сказала <<да>>, а потом спросила у подруги, представляет ли она, что будет?
– Не-а, – ответила Маша, – волосы чёрные, а сама вся в веснушках.
Маша ответила <<нет>>. Она сказала, что волосы чёрные, а она сама вся в веснушках.
– Ну и что! — возразила она. — Я и веснушки выведу. Ты знаешь, есть такое средство, я слышала о нём. Не веришь?
Она возразила и сказала, что выведет веснушки. А потом спросила, знает ли она, что такое средство есть?
– Верю, верю, выведешь, – ответила Маша. – Ты, главное, не огорчайся.
Маша ответила, что верит и выведет. Главное чтобы она не огорчалась.
– Нос-то ладно, – вздохнула она, – вот рыжей как?
Она вздохнула и сказала, что нос-то ладно, а потом спросила, вот рыжей как?
– Да, рыжей плохо, – сказала Маша.
Маша согласилась, что рыжей быть плохо.
– Какая ты красивая! Просто ужас! Такая вся золотая-золотая, золотистая! Я таких красивых в жизни не видел.
И вдруг он встал, пристально посмотрел ей в глаза и громко произнес, что она очень очень красивая, она очень золотистая, и что он в жизни таких красивых не видел.

2.Расскажите о своих комплексах ( если они есть). Запишите в блоге.

 

Ֆիզիկա

1.Ինչ նմանություն կա սեղմված հեղուկի (կամ գազի) և սեղմված զսպանակի միջև:

?

2.Իսկ ինչով են դրանք տարբերվում:

Սխմված զսպանակն ազդում է մխոցի և անոթի հատակի վրա, մինչդեռ սեղմված հեղուկն ազդում է ինչպես մխոցի, այնպեսել հատակի և պատերի վրա։

3.Նկարագրել և բացատրել Պասկալի փորձը:

Պասկալը փայտը տակառն ամբողջությամբ լցրել է ջրով։ Տակառի կափարիչի վրա արված անցքով նա տակառին ուղղաձիգ դիրքով ամրացրել է երկար խողովակ։ Խողովակի մեջ ջուր է լցրել՝ հետզհետե ավելացնելով վերջինիս քանակը։ Երբ խողովակում ջրի մակարդակը հասել է որոշակի բարձրության, տակառի կողմնային պատերը ճեղքվել են, և ջուրը դուրս է ցայտել բացված ճեղքերից։ Փորձի բացատրությունը հետևյալն է։ Խողովակի մեջ լցված ջուրը  տակառի ներսում ստեղծում է հավելյալ ճնշում։ Համաձայն ճնշման սահմանման՝ p=F/S, որտեղ S-ը խողովակի լայնական հատույթի մակերեսն է, իսկ F-ն խողովակում լցված ջրի կշիռը։ Այդ հավելյալ ճնշումն առաջացնում է տակառի ջրի լրացուցիչ սեղմում։ 

4.Ձևակերպել Պասկալի օրենքը:

Հեղուկներն ու գազերը իրենց վրա գործադրվող ճնշումը միատեսակ են հաղորդում բոլոր ուղղություններով։ Այս օրենքը կրում է  այն հայտնագործող Բլեզ Պասկալի անունը Պասկալի օրենք:

5.Ինչ է հիդրոստատաիկ ճնշումը:

Հանգստի վիճակում գտնվող հեղուկի կողմից գործադրվող ճնշումը կոչվում է հիդրոստատիկ ճնշում։

6.Կախված է արդյոք անոթի հատակին հեղուկի ճնշումն անոթի ձևից:

Ոչ

7.Գրեք բաց անոթի հատակին  անշարժ հեղուկի ճնշման բանաձևը:

P=Pgh

որտեղ p-ն հեողուկի խտությունն է, հ-ն հեղուկի շերտի հաստությունը։

8.Գրեք հեղուկի ազատ մակերևույթից հ խորությամբ կետում անոթի պատի վրա հիդրոստատիկ ճնշման բանաձևը:

9.Ծովում ինչ խորությամբ սուզվելիս ճնշումը կլինի 1 ՄՊա:

100մ խորությունում  սոզանավի վրա ճնշում է մոտ 1 ՄՊա է։

10.Ինչ է սկաֆանդրը, որքան կարելի է խորասուզվել սկաֆանդրով:

Ջրասուզորդների հատուկ անջրաթափանց հանդերձանք, կարելի է խորանալ մինչև 300-500մ

11.Ինչ է աքվալանգը, բաթիսֆերան, բաթիսկաֆը:

Աքվալանգ-ջրի տակ շնչելու մեխանիկական սարք՝ բաղկացած սեղմված օդով լի անոթից, դիմակից և դրանք միացնող ակվալանգից:

Բաթիսֆերա-գնդաձև խցիկ է, որի ներսում տեղակայվում են ծովային մեծ խորություններ մինչև 1 կմ դիտելու համար նախատեսված սարքեր։

Բաթիսկաֆ-ծովերի և օվկիանոսների մեծ խորություններում գիտական և հետազոտական աշխատանքներ կատարելու համար նախատեսված խորջրյա ինքնագնաց սարքեր են, կարող են ջրասուզակներից շատ ավելի խորն ընկղմվել։

Հանրահաշիվ Դաս 6

Առաջադրանքներ:

1. Եղբայրը գտավ 3 անգամ շատ սպիտակ սունկ, քան քույրը: Միասին նրանք գտել են 24 սպիտակ սունկ: Քանի՞ սպիտակ սունկ է գտել եղբայրը, քանիսը՝ քույրը:
24:2=12 Ք.
12×3=36 Եղ.

2.Երկու դարակում ընդամենը 63 գիրք կա, ընդ որում՝ առաջին դարակում 2անգամ քիչ գիրք կա, քան մյուսում: Քանի՞ գիրք կա ամեն դարակում:
63։2=31,5
31,5։2=15,75

Պատ 1դ․ 31,5 գիրք 2դ 15,75 գիրք

3. Գիրքն ունի 60 էջ: Կարդացել են 2 անգամ ավելի շատ էջ, քան մնացել էր կարդալու: Քանի՞ էջ էր մնում կարդալու:

40 էջ։

4.Հավաքակայանում 72 մեքենա կա: Մարդատար մեքենաները 7 անգամ շատ են բեռնատարներից: Քանի՞ բեռնատար մեքենա կա հավաքակայանում:

2 բեռնատար․

5.Դպրոց բերեցին ընդհանուր քանակով 690 սեղան ու աթոռ: Աթոռները 230-ով սեղաններից շատ էին: Քանի՞ սեղան և քանի՞ աթոռ բերեցին դպրոց:

?

6.Դահուկավազքի մրցումներին մասնակցում էին 53 մարզիկ: Աղջիկները 17-ով քիչ էին տղաներից: Քանի՞ աղջիկ և քանի՞ տղա էին մասնակցում մրցումներին:

Պատ․՝ 36 տղա, 19 աղջիկ։

7. Լուծիր հավասարումը՝

ա)3(x−2)=8

բ)(x+2)4=7

գ)(2x+1)9=9

 դ)5(2−3x)−7=0

ե)3(x−5)+8=17

զ)6(x−3)+2(x+2)=10

է)5(x−1)−4(x−2)=10

Երկրաչափություն դաս 17

1) Կարո՞ղ է գոյություն ունենալ եռանկյուն հետևյալ կողմերով, ինչու՞.

ա) 1մ, 2մ և 3մ,

բ) 1,2դմ, 1դմ և 2,4դմ

Ա․Այո

Բ․ոչ

2) Հավասարասրուն եռանկյան կողմերից մեկը 25 սմ է, իսկ մյուսը՝ 10սմ: Դրանցից ո՞րն է հիմքը:

10սմ

3) Գտեք հավասարասրուն եռանկյան երրորդ կողմը, եթե նրա մյուս կողմերը հավասար են՝

ա) 5սմ և 3սմ,

բ) 8սմ և 2 սմ:

Ա․5

Բ․8

Գործնական Քերականություն 12/05/2020

Եկե՛ք վերհիշենք.

Դերանունները ութ տեսակի են` անձնական, ցուցական, փոխադարձ, հարցական, հարաբերական, որոշյալ, անորոշ, ժխտական։

Որոշյալ դերանուններ
Որոշյալ դերանունները առանց կոնկրետ անվանելու ցույց են տալիս տվյալ
դեպքում հայտնի, որոշակի անձեր, առարկաներ, հատկանիշներ, դրանց
ամբողջությունը կամ ամբողջության մեջ մտնող առարկաներն ու անձերը առանձին-առանձին։ Որոշյալ դերանուններից են ամեն մի, ամեն մեկը, ամեն(ը), ամենքը, բոլոր(ը),յուրաքանչյուր(ը), յուրաքանչյուր ոք, ողջ(ը), ամբողջ(ը), համայն և այլն։ Հատկանշային իմաստով որոշյալ դերանունները չեն հոլովվում, իսկ առարկայանիշ իմաստ արտահայտողները հոլովվում են։ Դրանք հոլովվում են գոյականի նման:

Անորոշ դերանուններ
Անորոշ դերանունները ցույց են տալիս տվյալ իրադրությունում անորոշ, անհայտ անձեր, առարկաներ, հատկանիշներ առանց դրանք անվանելու։ Անորոշ դերանուններից են՝ երբևէ, ինչ-որ, ինչ-ինչ, մի, մի քանի, ինչ-որ մի, ոմն, որևէ, որևիցե, որոշ և այլն։ Առարկայնիշ անորոշ դերանունները հոլովվում են, օրինակ՝ մի քանիսը – մի քանիսի – մի քանիսին – մի քանիսը – մի քանիսից – մի քանիսով – մի քանիսում։ Ոմն դերանունն արտահայտում է հատկանշային իմաստ. նշանակում է ինչ-որ, օրինակ՝ Քեզ նամակ է ուղարկել ոմն Հարություն։ Ոմն-ը չի հոլովվում։ Ոմանք դերանունը, որը ոմն-ի հոգնակին է, անձնանիշ է և նշանակում է մի քանիսը, օրինակ՝ Ոմանք առանձնացան իրենց կատարած փայլուն աշխատանքով։ Ոմանք-ը հոլովվում է ց հոլովմամբ՝ ոմանք-ոմանց-ոմանց-ոմանց ոմանցից-ոմանցով։

Ժխտական դերանունները ցույց են տալիս տվյալ իրադրությունում ժխտվող անձեր, առարկաներ, մասամբ էլ հատկանիշներ առանց դրանք անվանելու։ Ժխտական դերանուններն են՝ ոչ ոք, ոչինչ, ոչ մի, ոչ մեկը։ Սրանց յուրահատկությունն այն է,որ այս դերանունների հետ բայերը դրվում են ժխտական ձևերով, օրինակ՝ Ոչ ոքչհեռացավ։ Ժխտական դերանուններից ոչ մի-ն չի հոլովվում, իսկ մյուսները հոլովվում են գոյականների նման:

Առաջադրանքներ

1. Ո՞ր շարքի բոլոր դերանուններ են որոշյալ:
1. միմյանց, յուրաքանչյուր, ինչ, երբ
2. ամեն ինչ, համայն, ամեն մի, ողջ
3. որտեղ, քանի, ինչպես, ինչու
4. իրար, որերորդ, քանիսը, այլ

2.  Ո՞ր շարքի բոլոր դերանուններ են հարաբերական:
1. ով, ինչ, երբ, սույն
2. ողջ, քանի, ինչու, որ
3. որտեղ, քանի, ինչպես, ինչու
4. իրար, որերորդ, քանիսը, այլ

3. Ո՞ր շարքի բոլոր դերանուններ են ցուցական:
1. ողջ, ամբողջ, միևնույն, ամենայն
2. համայն, սույն, միևնույն, ինչ
3. այսպես, այդպես այնպես, որքան
4. սա, դա, նույնտեղ, այնչափ

4. Դո՛ւրս գրել դերանունները և խմբավորե՛լ ըստ տեսակների։ Հոլով, թիվ կամ դեմք ունեցող դերանունների դեպքում նշե՛լ դրանք։
Մկան թագավորը հրաման է տալիս, կանչում իր մոտ չղջիկին և ասում. «Ա՛յ անպիտան, դու մուկ ես, ո՞ւր ես թաքնվում, ինչի՞ տուրք չես տալիս»։ Չղջիկը բաց է անում թևերը և ասում. «Ես ինչի՞ պիտի տուրք տամ քեզ, չե՞ս տեսնում սրանքԵս թռչուն եմ, ես որտեղի՞ մուկն եմ»։ Մկան թագավորը գրում է թռչունների թագավորին, թե այս տեսակ մի թռչուն կա. ինչի՞ դու նրանից տուրք չես վերցնում։ Թռչունների թագավորը սա որ լսում է, կանչում է չղջիկին, ասում. «Եթե թռչուն ես, մեր օրենքը ինչի՞ ես խախտում, ինչի՞ տուրք չես տալիս»։ Չղջիկը բաց է անում բերանը, ցույց տալիս ատամները և ասում. «Ես մուկ եմ, թռչունը բա ատամներ կունենա՞»։ Թռչունների թագավորը մնում է շվարած, գլուխը կորցրած։ Այսպես, չղջիկը, երկուսին էլ խաբելով, մինչև հիմա էլ իր համար հանգիստ ապրում է առանց տուրք տալու։

5. Առաջին երկու և վերջին երկու նախադասությունները դարձրո՛ւ մեկական նախադասություն, մի  նախադասություն էլ հանի՛ր և տեքստը փոխադրի՛ր երեք նախադասությամբ:
«Ալոն» աշխարհում ամենատարածված բառերից է: Այսօր դա գործածվում է հեռախոսայի խոսակցությունների ժամանակ: Բայց բոլորը չեն, որ հասկանում են «ալոն»: Դա շատ ավելի հին է, քան հեռախոսը: Մինչև հեռախոսի գյուտն այդ բառը նավերի վրա է օգտագործվել՝ խոսափողով կանչերի ժամանակ: «Ալո» նշանակում է «լսում եմ»:

«Ալոն» աշխարհում ամենատարածված բառերից է: Այսօր դա գործածվում է հեռախոսային խոսակցությունների ժամանակ: :  Մինչև հեռախոսի գյուտն այդ բառը նավերի վրա է օգտագործվել՝ խոսափողով կանչերի ժամանակ: «Ալո» նշանակում է «լսում եմ»:

6. Տեքստը փոխադրի՛ր  երեք-չորս նախադասությամբ:
Կրիան ու նապաստակը վիճեցին, թե ո՛վ է ավելի արագ վազում: Քանի որ խոսքով իրար ոչինչ չկարողացան ապացուցել, որոշեցին մրցել: Հանդիպման տեղը նշեցին ու բաժանվեցին: Նապաստակը չէր կասկածում, որ ինքն իսկապես արագավազ է: Նա հույսը դրեց իր բնատուր արագավազության վրա ու ճամփեզրին պառկեց , մուշ-մուշ քնեց, որ մի քիչ հանգստանա: Իսկ կրիան հասկանում էր, որ ինքը դանդաղաշարժ է, դրա համար էլ առանց հանգստանալու վազում էր ու վազում: Այդպես նա քնած նապաստակից առաջ անցավ  ու նվաճեց հաղթողի պարգևը: Այդպես է, երբ բնական ընդունակությունները չեն օգտագործվում, աշխատասիրությունը հաղթում է:

Կրիան ու նապաստակը վիճեցին, թե ո՛վ է ավելի արագ վազում:  Հանդիպման տեղը նշեցին ու բաժանվեցին: Նա հույսը դրեց իր բնատուր արագավազության վրա ու ճամփեզրին պառկեց , մուշ-մուշ քնեց, որ մի քիչ հանգստանա:  Այդպես նա քնած նապաստակից առաջ անցավ  ու նվաճեց հաղթողի պարգևը:
7. Հետևություններից ո՞րն է (որո՞նք են) համապատասխանում տեքստին: Ընտրությունդ հիմնավորի՛ր: Կարող ես նաև այլ հետևություն անել:
Արագիլին հարցրին.
— Իմաստո՛ւն հավք, ինչո՞ւ ես անվերջ մի ոտքի վրա կանգնում:
Պատասխանեց.
-Որպեսզի գոնե մի քիչ թեթևացնեմ աշխարհի բեռը:
Հետևություն
ա) Մարդիկ մեծամիտ են ու շատ կարևորում են իրենց: Նրանց թվում է, թե իրենք են տանում աշխարհի հոգսը, և իրենցից է կախված, թե աշխարհն ինչպե՛ս է ապրում:
բ) Կա մարդ, որ այնքան բարի է, աշխարհի ու մարդկանց նեղություն չտալու համար պատրաստ է «մեկ ոտքի վրա» ապրելու: Իր կյանքը կդժվարացնի, միայն թե ուրիշների համար հեշտ լինի:
գ) Ծույլ մարդիկ, իրենց բան ու գործը թողած, ամբողջ օրը կարծես աշխարհի հոգսն են հոգում:
դ)Կան պարծենկոտ մարդիկ, որոնք իրենց ամենասովորական արարքները շատ են կարևորում ու դրանք վեհ գաղափարներով բացատրում:
ե) Բոլոր մարդիկ  պիտի մեկ ոտք ունենան, որ երկրի բեռը թեթև լինի:
զ) Մարդիկ պետք է հարգեն դիմացինների սովորությունները և դրանց  վերաբերող ավելորդ հարցեր չտան, թե չէ երբեմն շատ անհեթեթ պատասխաններ կլսեն: Ամեն ինչ չէ, որ բացատրելի է:
է) Մարդիկ այնքան եսասեր ու շահամոլ  են, որ երբեք մի թռչունի չափ անգամ չեն մտածի  իրենց երկրի մասին:

Աշխարհագիտություն Նախագիծ Տրանսպորտի դեր տնտեսության մեջ

Նախագիծ- Տրանսպորտի դերը տնտեսության մեջ

Աշխատանքի մեջ սովորողները ներկայացնում են տրանսպորտի տեսակները, և դրանց նշանակությունը․

1․ Սխեմայի տեսքով ներկայացնել տրանսպորտի տեսակները։ Նկարագրել դրանցից որևէ մեկը։

Տրանսպորտ տնտեսության առանձին ճյուղ, որն սպասարկում է զանազան տեսակի փոխադրումներ, հաղորդակցության միջոցների ամբողջություն։ Տրանսպորտ ասելիս հաճախ ի նկատի ունեն նաև առանձին տեսակի փոխադրամիջոցները։ Տրանսպորտի տեսակների թվում են օդային, ցամաքային երկաթուղային  և  ճանապարհային,  ջրային,  մալուխային, տիեզերական  փոխադրամիջոցները և խողովակաշարերը։ Ոլորտը ներառում է 3 հիմնական բաղկացուցիչ մաս՝ ենթակառուցվածքները, փոխադրամիջոցները և վերջիններիս շահագործումը։ Տրանսպորտը մեծ նշանակություն ունի, քանի որ թույլ է տալիս զբաղվել առևտրով, ինչը կարևոր է քաղաքակրթությունների զարգացման համար։

2․ Վերլուծել  երկաթուղիների նշանակությունը․

ա․տարածքով մեծ ու փոքր երկրներում։

բ․   հարթավայրային և լեռնային երկրներում

3․ Տրանսպորտի մեկ տեսակ ներկայացնել տեսանյութի միջոցով․

ա․ տրանսպորտի տվյալ տեսակի դերը տրանսպորտի ընդհանուր համակարգում։

բ․ տրանսպորտի կիրառման անհրաժեշտությունը կախված տվյալ երկրի դիրքից, չափերից և ռելիեֆից։

գ․ Փաստերով  ցույց տալ տվյալ տեսակի կիրառությունը աճել է թե ոչ(ուղևորաշրջանառություն և բեռնաշրջանառություն)։