Featured
Posted in Անհատական ուսումնական պլան, Գլխավոր

2018-2019ուսումնական տարվա առաջին շրաջանի անհատական ուսումնական պլան

Դասացուցակ
Ժամատախտակ 
Միջին դպրոցի կայք
Ընտրության գործունեություն  Իտալերեն ИТАЛИЯ
Ակումբ Մարզական -Ոլեբոլ
Լրացուցիչ կրթություն դպրոցում – ոչ
Լրացուցիչ կրթություն դպրոցից դուրս -ոչ
Շուրջտարյա նախագծեր – ֆլեշմոբեր, թարգմանչական նախագծեր
Տնային աշխատանք – Մայրենի, Մաթեմ, Անգլերեն
Աշխատող-սովորող նախագծին մասնակից չեմ
Advertisements
Posted in English, Գլխավոր

English Choose Your Words Wisely Ritalin

Once upon a time, an old man spread rumors that his neighbor was a thief. As a result, the young man was arrested. Days later the young man was proven innocent. After being released, the man felt humiliated as he walked to his home. He sued the old man for wrongly Accusing him.

In court, the old man told the Judge, “They were just comments, didn’t Harm anyone..” The judge, before passing sentence on the case, told the old man, “Write All the things you said about him on a piece of paper. Cut them up and On the way home, throw the pieces of paper out. Tomorrow, come back to Hear the sentence”.

The next day, the judge told the old man, “Before receiving the Sentence, you will have to go out and gather all the pieces of paper That you threw out yesterday”. The old man said, “I can’t do that! The wind must have spreads them and I won’t Know where to find them”.

The judge then replied, “The same way, simple comments may destroy the honor of a man to such an extent that one is not able to fix it. The old man realized his mistake and asked for forgiveness”.

 Translate

Ժամանակ առ ժամանակ մի ծերուկ լուրեր տարածեց, թե հարևանը գող է: Արդյունքում երիտասարդը ձերբակալվեց: Օրեր անց երիտասարդը ապացուցվեց անմեղ: Ազատ արձակվելուց հետո տղամարդը նվաստացած զգաց, երբ գնում էր դեպի իր տուն: Նա դատի տվեց ծերունուն ՝ նրան սխալ մեղադրելու համար:

Դատարանում դատավորը ասաց դատավորին. «Սրանք պարզապես մեկնաբանություններ էին, ոչ մեկին վնաս չէ՞ր տալիս»: Դատավորը, նախքան դատավճիռը կայացնելը, ասաց ծերուկին. թղթի կտոր. Կտրեք դրանք և տան ճանապարհին, թղթի կտորները հանեք: Վաղը, վերադարձրեք նախադասությունը լսելու համար »:

Հաջորդ օրը դատավորը ասաց ծերուկին. Ծերուկն ասաց. «Ես դա չեմ կարող անել: Քամին պետք է տարածեր նրանց, և ես չգիտեմ, թե որտեղ եմ դրանք գտնել »:

Դատավորն այնուհետև պատասխանեց. «Նույն ձևով պարզ մեկնաբանությունները կարող են ոչնչացնել մարդու պատիվն այն աստիճանի, որ մարդն ի վիճակի չէ այն շտկել: Ծերուկը հասկացավ իր սխալը և ներում խնդրեց »

Posted in Ֆիզիկա, Գլխավոր

Ֆիզիկա Դաս 7

1.Ինչ է նշանակում «ֆիզիկա» բառը:

Ֆիզիկա բառն առաջացել է Հին Հունաստանում ֆյուզիս բառից  որը նշանակում է բնություն:

2.Որն է ֆիզիկայի հիմնական խնդիրը:

Ֆիզիկայի հիմնական խնդիրն է շրջակա աշխարհի երևույթները:

3.ինչ է ուսումնասիրում ֆիզիկան:

Ֆիզիկան ուսումնասիրում է Այն ամենը, ինչը շրջապատում է մարդուն:

4.Ինչ է բնությունը:

Բնությունն ամբողջ նյութական աշխարհն է: Այն բաղկացած է կենդանի  անկենդան բաղա­դրիչներից: 

5.Ինչ ես հասկանում բնության երևույթ ասելով:

Բնության մեջ տեղի ունեցող փոփոխություններն անվանում են բնության երևույթներ:

6.Բերել ֆիզիկական երևույթների օրինակներ:

Անձրևի գալը,

Փայտի կոտրվելը

Ջրի գոլորշանալը

Բաժակի կոտրվելը

Կտորի ճղվելը

7.Թվարկել ֆիզիկական երևույթների տեսակները:

Կենսաբանություն, Աստղագիտություն, Քիմիա

8.Ինչ է ֆիզիկական մարմինը:Բերեք օրինակներ:

Օրինակ գնդակ, թուղթ, 7 և այլն:

9.Ինչ է նյութը:Բերեք օրինակներ:

Այն, ինչից բաղկացած է մարմինը, կոչվում է նյութ:

10.Ինչ է մատերիան:

Այն ամենը ինչ գոյություն ունի տիեզերքում  երկնային մարմինները գիտության մեջ անվանում են մատերիա:

11.Ինչպես ենք գիտելիքներ ձեռք բերում բնության երևույթների մասին:

Բնության երևույթների մեջ  դիտումների շնորհիվ:

12.Ինչ է փորձը և ինչով է այն տարբերվում դիտումից:

Փորձով կարելի է մի քանի անգամ ուսումնասիրել երեւույթն ու տարբեր չափումներ կատարել, իսկ դիտումով չենք կարող:

13.Ինչ է վարկածը:

Վարկածը ուսումնասիրվող երեւույթի մասին արված ենթադրությունն է:

14.Ինչ է օրենքը:

Օրենքնը բացահայտում է բնության տարբեր երեւույթների միջեւ կապերը, բացատրում դրանց պատճառները:

15.Ինչ է ֆիզիկական տեսությունը:

Ֆիզիկական տեսությունը բացահայտում է հայտնի երեւույթները, կանխատեսում է նոր, դեռեւս անհայտ երեւույթները եւ դրանց հետեւանքերը:

16.Ֆիզիկական մեծությունների չափումներ,չափումների դերը գիտության մեջ:

Աշխատանքի ուժը, զանգվածը, և այլն: Իմ կարծիքով առանց չափումների դժվար թե գիտությունը առաջ գնար:

17..Ինչ է նշանակում չափելոորևէ ֆիզիկական մեծություն:

Չափել ֆիզիկական մեծություն, նշանակում է այն համեմմատել նույնատիպ մեծության հետ:

19.Երկարության հիմնական և այլ միավորները:Չափման գործիք:

Երկարության չափման միավորն է 1մ, ժամանակինը՝ 1 վրկ, զանգվածը ՝ 1 կգ:

Այն սարքը, որով չափում ենք ֆիզիկական մեծությունը եւ ստանում թվային արժեքը , կոչվում է չափման գործիք:

20.Ինչ չափիչ սարքեր եք ճանաչում: Թվարկեք:

Քանոն, ջերմաչափ, վայրկյանաչափ:

21.Այդ սարքերը ինչ ֆիզիկական մեծություններ են չափում:

Երկարությունը, ջերմությունը, ժամանակը:

22.Ինչ է չափիչ սարքի սանդղակ:

Բաժանումների գծիկները եւ գծիկների մոտ գրված թվերը կոչվում են սանդղակ:

23.Որն է չափիչ սարքի չափման սահմանը:

Չափիչ սարքի ամենամեծ արժեքը կոչվում է սարքի չափման սահման:

24.Ինչն են անվանում սանդղակի բաժամնման արժեք:

Երկու գծիկների միջև եղած հեռավորությունը կոչվում է արժեք:

25.Ինչից է կախված չափման սխալը:

Չափման սխալը կախված է բաժանման արժեքից:

Posted in Հանրահաշիվ, Գլխավոր

Թեմա Նման միանդամներ Պարապմունք 9․

Օրինակ՝ 3ab 2ab 15c 6c 2ab

2ab 3ab 2ab-իրար նման են

15c 6c- իրար նման են

Նման միանդամները տարբերվում են միայն գործակիցներով

Օրինակ՝ իրար նման են

2bc, 3bc, 5bc, 15bc

3ac2 և 14 cac- նման են

14ab և 41ba- նման են

Նման միանդամների գումարումը և հանումը

3a + 4a= 7a

14ab + 5ab=19ab

122 ab-22 a2 b4=100 ab2

65.png

a2bc a3bc նման են

2abca  -3bcaնման են

 a2b  3a2b0 նման են

-aba2 7a2ba նման են

65.png

a3b  4a3b նման են

3a4b2  80a4b2 նման են

a3b –a4bնման են

a –c նման են

6p2x -4p2x նման են

(-5)a3b 6a4b2  նման են

 

0a2b3  12a2b   նման են

-3 a3b2   2a3b   նման են

0ab 0ab նման են

65.png

Ա) 2x + 3x=5x

Բ) 3m + 5m=8m

Գ) a + 4a + a=6a

Դ) 3b + b + b=5b

Ե) 2a + 4a + 6a=12a

Զ) 4ab + ab + 12ab=16ab

Է) 17a2 + 13a2 + 11a2=41a2

Ը) 15a2b + 14a2b + 7a2b=36a2b

Թ) 43ce2 + (-17)ce2 + 11ce2= 37ce2

Ժ) 25b2c2 + (-27)b2c2 + 7b2c2= 5b2c2

65.png

7x − 2x=5x

a — 3a= -2 a

10a — 18a= -8a

−4b − 2b=-6b

65

a2bc + 2abca + (−3bca2)=0

 7a2 + (−3a2) + (−4a2)=0

 (−aba2) + 7a2ba + a3b=7a3b

65.png

Ա) 3abc – 7abc= -4abc

Բ)  9a3b2 – 9a3b2= 0

Գ) 5a – 6a= -1a

Դ) 7a – a= 6a

65

Ա) 18a2b – 4a2b + 6a2b= 20a2b

Բ) 6a8b2 + 7a8b+ (-2) a8b2= 10 a8b2

Գ) 4b3c4 + 8b3c– 14 b3c4= -2 b3c4

Դ) 0c2e5 + 4c2e5 – 16c2e5= -12 c2e5

Posted in Մայրենի, Գլխավոր

Յուրի Կալուշև Թարգմանություն

Плечом к плечу Притча В глухом краю жил Белый Клык и если выл, всем было страшно, Но время шло, и хриплый вскрик из пасти вырвался однажды. Он понял вдруг, смиряя дрожь, клыки тупы и когти стёрты, Что стае нужен новый вождь, готовый в бой вести когорту. Отправив сына за себя, лежать остался в тихой пади, Теченье дней не торопя, живя одной надежды ради. Что пригодится молодым его чутьё и ценный опыт, Бьёт без осечки карабин и не уйти, не зная тропы! Младой вожак волков повёл, к утру с добычей возвратились, Пришёл к Отцу, как Святополк, сказал, что кровушки напились! Гоняли лося по тайге и на охотников наткнулись, По одному в хмельной пурге порвав и целыми вернулись! Вновь через день ушли во мрак, победа лёгкая манила, Едва живой приполз вожак, с ним волка два, другим могила! Горели раны, не затронь, к Отцу пришёл: «Скажи мудрейший! Был просто бешеным огонь, а вот людей в три раза меньше!» Увидев нас, плечо к плечу, они, прижавшись, защищались, Потом погнав по целине, над прытью серою смеялись! «Знай, крепче дружбы силы нет!» — услышал мудрое преданье, «Всё остальное – рикошет и даже мимо попаданье!» «У вожака трудна тропа и к каждой вылазке готовься, Не горе – с ружьями толпа, а вот с друзьями встречи бойся!» Ю. Калушев г. Азов 16.11.2011г. стихотворное прочтение притчи
  Թարգմանություն
Առակը ուսի վրա առնելու համար Սպիտակ Fang- ը ապրում էր մեռած ծայրում, և եթե դա այրվում էր, բոլորը վախենում էին, բայց ժամանակն անցնում էր, և մեկ անգամ փչում էր բերանից կոպիտ ճիչ: Նա հանկարծ հասկացավ ՝ զսպելով դողալը, ջնջել է համրերը և ճիրանները ջնջվել, որ տուփը պետք է ունենա նոր առաջնորդ, որը պատրաստ է կռվելու, որպեսզի ուղեկցի մի խումբ: Որդուն իր համար ուղարկելով ՝ նա մնաց պառկած հանգիստ պահոցում: Օրերի ընթացքը չէր շտապում ՝ ապրելով հանուն հույսի: Երիտասարդին օգտակար է նրա ինտուիցիան և արժեքավոր փորձը: Նա հարվածում է կարբին առանց տհաճության և չի հեռանում առանց իմանալու հետքերը: Գայլերի առաջնորդը, որը առաջնորդեց գայլերը, առավոտյան վերադարձավ նախուտեստով, Սվյատոպոլկի պես եկավ Հորը, ասաց, որ արյան տողերը հարբած էին:Նրանք քշեցին թրթուրը թայգայի միջով և սայթաքեցին որսորդների վրա, մեկ առ մեկ ՝ ցնցուղով ձնաբքի տակ, այն պատռելով և ամբողջությամբ վերադարձնելով: Մի օր անց նրանք անցան մթության մեջ, դյուրին հաղթանակ բղավեց. Առաջնորդը հազիվ սողացավ, նրա հետ երկու գայլ կար, իսկ գերեզմանը ՝ մեկ ուրիշի: Վերքերը այրեցին, մի դիպչեք Հոր մոտ եկան. «Ասա ամենախելացի: Հրդեհը պարզապես բորբոքված էր, բայց երեք անգամ ավելի քիչ մարդ էր լինում »: Տեսնելով մեզ ՝ ուսից ուսի առնելով ՝ նրանք սեղմում էին ինքն իրեն, պաշտպանվում էին, իսկ հետո քշում էին կույս հողին, նրանք ծիծաղում էին մոխրագույն նյութի վրա: «Գիտե՛ք, չկա ավելի ուժեղ ուժ, քան բարեկամությունը»: – նա լսեց իմաստուն ավանդույթ. «Մնացած ամեն ինչ` ռիկոշետներ և նույնիսկ անցնում է: “« Առաջնորդը ունի դժվարին ուղի և պատրաստվեք յուրաքանչյուր տեսակին, մի տրտմեք `հրացաններով ամբոխը, բայց վախեցեք հանդիպել ընկերների հետ: «Յու.Կալուշև, Ազով 11/16/2011 առակ կարդալը

Posted in Պատմություն, Գլխավոր

Կարոլինգների կայսրությունը

  • Ներկայացրու Մերովինգների, Կարոլինգների արքայատոհմերի հիմնադիրներին:

Կարոլինգներ թագավորական և կայսերական դինաստիա Ֆրանկական պետությունում։ Անվանումը Կառլոս Մեծի անունից է։ Կարոլինգների դինաստիան հաջորդել է Մերովինգներին 751 թվականից և թագավորել մինչև X դար։ Կարոլինգներն հզորության գագաթնակետին հասան Կարլոս Մեծի օրոք, որն իրեն ենթարկեց գրեթե ամբողջ Արևմտյան Եվրոպան։ Նրան հաջորդեց որդին՝ Լյուդովիկոս Բարեպաշտը (թագավորել է 814-840 թվականներին)։ 843 թվականի Վերդենի պայմանագրով կայսրությունը բաժանվեց Լյուդովիկոս Բարեպաշտի որդիների՝ Լոթարի, Լյուդովիկոս Գերմանացու և Կարլոս ճաղատի միջև։ Կարլոս III Հաստամարմինը (կայսր 881 թվականից 887 թվականներին) կարճ ժամանակով վերամիավորեց կայսրությունը։ Նրանից հետո Կարոլինգները թագավորեցին Իտալիայում մինչև 905 թվականը, Արևելաֆրանկական թագավորությունում (Ֆրանսիայում՝ մինչև 987 թվականը)։

  • Պատմիր Քլոդվիգ 1-ինի, Փարիզ քաղաքի  մասին/գրավոր/

Քլոդվիգ I (466-511), ֆրանկների թագավոր (481 թվականից), Մերովինգների դինաստիայից։ 486 թվականին (Սուասոնի ճակատամարտում) նվաճեց վերջին հռոմեական տիրույթը Գալիայում, որով սկզբնավորվեց ֆրանկական պետության կազմավորումը։ Նվաճեց նաև ալեմանների հողերի մեծ մասը (496), Հարավային Գալիայից քշեց վեստգոթերին (507)։ 496 թվականին Քլոդվիգ I-ն ընդունեց քրիստոնեություն ուղղափառ ձևով, որը նպաստեց նրա իշխանության ամրապնդմանը և ապահովեց հոգևորականության ու գալլա-հռոմեական բնակչության բարյացակամ վերաբերմունքը։ Նստավայրը դարձրեց Փարիզը։ Քլոդվիգ I-ը ամրապնդեց թագավորական իշխանությունը և այն դարձրեց ժառանգական։

  • Բնութագրիր Կառլոս Մեծին,նրա գործունեությունը, հայոց արքաներից ում ես նմանեցնում, հիմնավորիր պատասխանդ:  /գրավոր/

 

Posted in English, Գլխավոր

English

Once upon a time, an old man spread rumors that his neighbor was a thief. As a result, the young man was arrested. Days later the young man was proven innocent. After being released, the man felt humiliated as he walked to his home. He sued the old man for wrongly Accusing him.

In court, the old man told the Judge, “They were just comments, didn’t Harm anyone..” The judge, before passing sentence on the case, told the old man, “Write All the things you said about him on a piece of paper. Cut them up and On the way home, throw the pieces of paper out. Tomorrow, come back to Hear the sentence”.

The next day, the judge told the old man, “Before receiving the Sentence, you will have to go out and gather all the pieces of paper That you threw out yesterday”. The old man said, “I can’t do that! The wind must have spreads them and I won’t Know where to find them”.

The judge then replied, “The same way, simple comments may destroy the honor of a man to such an extent that one is not able to fix it. The old man realized his mistake and asked for forgiveness”.

Թարգմանություն

Ժամանակ առ ժամանակ մի ծերուկ լուրեր տարածեց, թե հարևանը գող է: Արդյունքում երիտասարդը ձերբակալվեց: Օրեր անց երիտասարդը ապացուցվեց անմեղ: Ազատ արձակվելուց հետո տղամարդը նվաստացած զգաց, երբ գնում էր դեպի իր տուն: Նա դատի տվեց ծերունուն ՝ նրան սխալ մեղադրելու համար: Դատարանում դատավորը ասաց դատավորին. Սրանք պարզապես մեկնաբանություններ էին, ոչ մեկին վնաս չէր տալիս: Դատավորը, նախքան դատավճիռը կայացնելը, ասաց ծերուկին. Գրիր այն ամենը, ինչ դու ասել ես նրա մասին թղթի կտոր. Կտրեք դրանք և տան ճանապարհին, թղթի կտորները հանեք: Վաղը, վերադարձրեք նախադասությունը լսելու համար :Հաջորդ օրը դատավորը ասաց ծերունուն. Նախքան պատիժը ստանալը, դուք պետք է դուրս գաք և հավաքեք այն բոլոր կտոր թղթերը, որոնք դուք երեկ հանեցիք: Ծերուկն ասաց. Ես դա չեմ կարող անել: Քամին պետք է տարածեր նրանց, և ես չգիտեմ, թե որտեղ եմ դրանք գտնել :Դատավորն այնուհետև պատասխանեց. Նույն ձևով պարզ մեկնաբանությունները կարող են ոչնչացնել մարդու պատիվն այն աստիճանի, որ մարդն ի վիճակի չէ այն շտկել: Ծերուկը հասկացավ իր սխալը և ներում խնդրեց :

Posted in Աշխարհագիտություն, Գլխավոր

ՀՀ մարզերը և քաղաքները

Մեր հանրապետության կառավարության նստավայրը մայրա­քաղաք Երևանն է: Այստեղ են կայացվում մեր երկրի համար ամե­նակարևոր որոշումները: Իսկ հիմա պատկերացնենք, թե  ի՞նչ կկա­տարվեր, եթե հեռավոր կամ թեկուզ և մայրաքաղաքին մոտ գտնվող ցանկացած մեծ ու փոքր բնակավայրի առօրյա հարցերով զբաղվեին միայն Երևանում: Իրենց հուզող ցանկացած խնդրի լուծման համար մարդիկ ստիպված պետք է երկար ճանապարհ հաղթահարեին Երևան հասնելու համար: Այդպիսի անհարմարություններից խուսափելու համար Հայաստանի Հանրապետության տարածքը բաժանված Է վարչատարածքային միավորների՝ մարզերի: Դրանք 10-են

                                Հայաստանի Հանրապետության մարզերը

Վարչական մարզեր Մարզային կենտրոնը
1. Արագածոտն Աշտարակ
2. Արարատ Արտաշատ
3. Արմավիր Արմավիր
4. Գեղարքունիք Գավառ
5. Լոռի Վանաձոր
6. Կոտայք Հրազդան
7. Շիրակ Գյումրի
8. Սյունիք Կապան
9. Վայոց Ձոր Եղեգնաձոր
10. Տավուշ Իջևան

Յուրաքանչյուր մարզ ունի իր մարզպետարանը, որը մարզպետի գլխավորութամբ զբաղվում է տվյալ մարզի գյուղերի և  քաղաքների զարգացման, բնակչության կյանքին առնչվող հարցերի և շատ այլ պետական խնդիրների լուծմամբ: Բացի այդ, յուրաքանչյուր բնակավայրի խնդիրների լուծմամբ զբաղվում են տեղական ինքնակառավարման մարմինները՝ քաղաքապետի կամ գյուղապետի գլխավորությամբ: Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կա ավելի քան 900 բնակավայր: Դրանցից 49-ը քաղաքներեն, մնացածը՝ գյուղեր: Քաղաք­ները միմյանցից տարբերվում են մի շարք հատկանիշներով՝ բնակչու­թյան թվով, տնտեսական գործունեութամբ և այլն:

Հայաստանի ամենախոշոր քաղաքը Երևանն է: Այստեղ են գտնվում մեր հանրապետության նախագահի նստավայրը, կառավարության շենքը, Ազգային ժողովը, բոլոր նախարարությունները: Երևանում կան բազմաթիվ գործարաններ, մշակութային օջախներ, թանգարաններ, համալսարաններ, ժամանակակից հյուրանոցներ և այլն:

Հանրապետության երկրորդ խոշոր քաղաքը Շիրակի մարզկենտրոն Գյումրին է: 1986թ. դեկտեմբերի 7-ին տեղի ունեցած ավերիչ երկրաշարժից հետո այն վերականգնվում է:

Երևանի շուրջը ձևավորվել են մի շարք փոքր և միջին մեծության քաղաքներ, որոնք բազմաթիվ արտադրական, մշակութային և այլ կապերով կապված են մայրաքա­ղաքի հետ: Դրանցից են Աբովյանը, Վայոց Ձորի մարզում Է գտնվում առողջարանային քաղաք Ջերմուկը, որը հայտնի է իր բուժիչ հանքային ջրերով:

Մեր հանրապե­տության քաղաքները անընդհատ զարգանում են, բարեկարգվում, հարստանում ժամանակակից շինություններով, ձեռնարկություններով:

Հարցեր և առաջադրանքներ

Թվարկիր և քարտեզի վրա ցույց տուր Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և մարզկենտրոնները:

Մարզեր— Արագածոտն, Արարատ, Գեղարքունիք, Լոռի, Կոտայք, Շիրակ, Սյունիք, Վայոց ձոր, Տավուշ, Արմավիր։

Մարզկենտրոններ— Աշտարակ, Արտաշատ, Գավառ, Վանաձոր, Հրազդան, Գյումրի, Կապան, Եղեգնաձոր, Իջևան, Արմավիր

Ինչո՞ւ է մեր հանրապետութան տարածքը բաժանվել մարզերի: Ովքե՞ր են զբաղվում քաղաքների և գյուղերի տարբեր խնդիրների լուծմամբ:

Իրենց հուզող ցանկացած խնդրի լուծման համար մարդիկ ստիպված պետք է երկար ճանապարհ հաղթահարեին Երևան հասնելու համար: Այդպիսի անհարմարություններից խուսափելու համար Հայաստանի Հանրապետության տարածքը բաժանված Է վարչատարածքային միավորների՝ մարզերի

Կազմիր քո բնակավայրին մոտ գտնվող քաղաքների և գյուղերի ցուցակը:

 

Posted in Հանրահաշիվ, Գլխավոր

Հանրահաշիվ պարապունք. 8

57.png

ա)  գործակիցը 10

բ) գործակիցը 15

գ) գործակիցը 127

դ) գործակիցը 1

ե) գործակիցը 1

զ) գործակիցը -8

է) գործակիցը -16

ը) գործակիցը 20

թ) գործակիցը -5

ժ) գործակիցը 1/2

57.png

ա) (-2) b3= (-2) 3 b

բ) 4a8= 4 8 a

գ) (-2) bb24= (-2) 4 b b2

դ) 3a2a38= 3 8 a2 a3

ե) px2(-1) p3x6=(-1) p p3x2x6

զ) 16x4y33x2y=3 16 y x2x4y3

է) (-3) b3 c2 b4(-4)=(-4)(-3)b3b4c2

ը) 3e2k3(-4) ek2=(-4)3e e2k2k3

57.png

ա) a2 x b2

բ) a3 x b2

գ) 2a x b2

դ) a2 + b2 

ե) (a+b)2

զ) a2 x b2

է) a3 + b3

ը) b3 x a3

57

ա) 15 a b c 

բ) abcd 

գ)  -5 abc

դ) abcd 

ե) 1/500x3y2z

զ) -0.12x5y2z

է) ab

ը) 0xy

թ) -7/13 

ժ) 0